Den siste entreprenørprisen fra Meldal kommune gikk til Holum Gård.

Gunn Elin Folland og Stig Bjørgvik kom på Holan i 2009. Da var eieren død og hadde ikke bodd der på en stund. Husene var i dårlig stand, fjøset kunne ikke brukes, så de første årene lånte de fjøset til naboen. Buskapen de hadde med seg, var ikke så stor. To sauer og tre geiter var startkapitalen. Etter to år var det blitt 50 sau som fikk flytte inn i nyrestaurert fjøs, og nå har de 100 stk. sau. Det er en blanding av gammelnorsk spelsau, vanlig kvit spelsau og grå trøndersau. Av dyrehelseårsaker kan ikke sau og geit bo i samme hus, derfor ble geitene valgt bort.

De bruker både ulla, skinnet og horna på sauen til å lage produkter, og et av de fremtidige prosjektene går ut på å få seg et kjøkken som mattilsynet vil godkjenne til produksjon av mat. Da er det meningen å bruke kjøttet og lage egne proukter. Det som står øverst på lista, er å få til et verksted med egen inngang som også kan brukes til trykking, sying og litt butikk. Foreløpig lager de garn, garver saueskinn, sitteunderlag, nisser, votter m.m. Det er stor etterspørsel etter strikkepakkene.

Gunn Elin er flink til å stille opp på messer hvis hun har anledning. Det må passe med turnusen til Stig, som er nordsjøarbeider. Orkdalsmessa har hun deltatt på flere ganger og i år tok hun mot til seg og stilte på julemarkedet i Trondheim. Der ville folk høre om bedriften og hun fortalte om den og Meldal som hun har funnet seg godt til rette i. Kundene ville vite alt om det de kjøpte, og det var mange utlendinger blant kundene, som ville ha med seg produkter hjem.

Bedriften Holum Gård er bygd opp sten for sten og planene for videre utvikling er klare. Visjonen er at 90% skal komme fra egen gård og 10% fra andre. Det er viktig å kjenne råvarene og at de er norske. Gården er godkjent som "inn på tunet" gård og planene er å få til å arrangere kurs.. Det foregår utvikling hele tiden.

De synes det er stor stas å få entreprenørprisen og det er godt å få anerkjennelse for det de gjør. De har ikke tenkt å bli så store, men det er en grei biinntekt og synes det er godt at det er aksept å få.

Meldal.no stiller seg i rekken med gratulanter og ønsker lykke til videre.

Tekst og foto: Aud Inger